Zapraszamy na studia podyplomowe Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Po co czekać do października? Rozpocznij studia podyplomowe – uzyskaj nowe umiejętności i kwalifikacje wcześniej.Dla osób posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, pragnących uzyskać niezbędne przygotowanie met... więcej ...

MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA LEKARZY W CZĘSTOCHOWIE!

Nowy kierunek na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJD – nowe możliwościUniwersytet im. Długosza w Częstochowie otwiera w roku 2023 studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy i lekarzy stomatologówMedycyna Estetyczna to dynamicznie rozwijająca się... więcej ...

Zapraszamy na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Po co czekać do października? Rozpocznij studia podyplomowe – uzyskaj nowe umiejętności i kwalifikacje wcześniej.Zapraszamy na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Nauka na studiach trwa trzy semestry (395 godzin), a płatność za każd... więcej ...