Rekrutacja na studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym”

Zapraszamy na studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym" Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie nauczanego przedmiotu lub kszta... więcej ...

REKRUTACJA „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz „PEŁNOMOCNIK DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA”

„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz „PEŁNOMOCNIK DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA”. Planowany termin uruchomienia studiów – październik 2022. W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 przewiduje się prowadzenie zajęć wykładowych oraz konwersatoryjnych na ww. stu... więcej ...

Nowe studia podyplomowe. Ochrona wolności i praw jednostki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony praw człowieka do zapoznania się z ofertą nowych studiów podyplomowych: ochrona wolności i praw jednostki.Szczegółowe informacje w zakładce kierunki.Zapraszamy. więcej ...