Organizacja


Studia podyplomowe są płatne.

Opłaty wnoszone są zgodnie z zarządzeniem Rektora odrębnym dla każdego kierunku.

Informacje o cenie studiów można uzyskać w sekretariacie studiów podyplomowych lub na stronie każdego kierunku.

Regulamin Studiów Podyplomowych

Druki do pobrania:

Wzór studia podyplomowe tworzenie

Wzór studia podyplomowe program

Zarządzenie