Cały rok inwestowali w siebie – podnieśli swoje kompetencje językowe w UCKU


Zbliża się czas zakończenia kursów językowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego. W czerwcu zostanie zakończona dziesiąta edycja kursów wiedzy o krajach anglojęzycznych dla dzieci i młodzieży oraz szósta języka japońskiego dla dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że nasi najmłodsi słuchacze zdobyli umiejętności językowe na organizowanych przez nas zajęciach, stając się młodzieżą, która sprawnie komunikuje się w wybranym przez siebie języku. Mamy nadzieję, że będziecie się z nami uczyć do matury, a może i dłużej.

Do końca zbliża się też kurs języka angielskiego i francuskiego dla osób dorosłych. Uczestnicy intensywnie podnosili swoje kompetencje językowe, co wzbogaciło zapewne ich konkurencyjność na rynku pracy.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z naszej oferty kursów językowych zapraszamy na stronę: http://www.ucku.ujd.edu.pl/ lub do bezpośredniego kontaktu z nami poprzez e-mail: ucku@ujd.edu.pl albo telefonicznie: 343783-119; 343783-120; 343783-143.

Fot. mgr Edyta Horbacz (UCKU)