Zapraszamy na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa


Po co czekać do października? Rozpocznij studia podyplomowe – uzyskaj nowe umiejętności i kwalifikacje wcześniej.

Zapraszamy na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Nauka na studiach trwa trzy semestry (395 godzin), a płatność za każdy semestr wynosi 1860,00 zł. Dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia pracy w szeroko rozumianych instytucjach oświaty, nauki i kultury, szczególnie w bibliotekach i instytucjach zajmujących się gromadzeniem zbiorów, informacji. Studia są przeznaczone dla osób pragnących uzupełnić bądź podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe. Są ponadto adresowane do osób już zatrudnionych lub pragnących podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, dokumentacyjnych, archiwach, księgarniach, placówkach szkolnych i oświatowych, gabinetach terapii zajęciowej, placówkach pracy socjalnej itp.

Po więcej informacji na temat wszystkich studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszamy na stronę internetową: www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl oraz kontakt mailowy: ucku@ujd.edu.pl lub telefoniczny: + 48 34 3783 119; 34 3783 120, 34 3783 143

Zapraszamy!