Jeszcze w tym roku akademickim możesz dołączyć na studia podyplomowe Administracja publiczna

W semestrze letnim br. akademickiego uruchomione zostały studia podyplomowe na kierunku Administracja publiczna. Nauka na tym kierunku trwa dwa semestry (273 godziny), cena każdego semestru to 1400,00 zł. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, któ... więcej ...

W kwietniu 2023 roku możesz rozpocząć naukę na studiach podyplomowych Administracja publiczna

W semestrze letnim br. akademickiego uruchomione zostaną studia podyplomowe na kierunku Administracja publiczna. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc!Nauka na tym kierunku trwa dwa semestry (273 godziny), cena każdego semestru to 1400,00 zł. Studia podyp... więcej ...