REKRUTACJA „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz „PEŁNOMOCNIK DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA”


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

oraz

„PEŁNOMOCNIK DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA”.

Planowany termin uruchomienia studiów – październik 2022.

W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 przewiduje się prowadzenie zajęć wykładowych oraz konwersatoryjnych na ww. studiach podyplomowych w formie hybrydowej. W formie tradycyjnej (stacjonarnej) w siedzibie Uczelni będą odbywały się wszystkie zajęcia laboratoryjne i warsztatowe.

Więcej informacji o kierunkach na stronach:

http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/uploads/article/ochrona-danych-osobowych-z-tekst-043f525cda.pdf

http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/uploads/article/penomocnik-ds-cyberbezpieczenstw-87f0384c58.pdf

Kontakt: u.nowacka@ujd.edu.pl