Zostań specjalistą ds. kadr i płac


Jeśli planujecie Państwo poszerzać swoje kompetencje lub zmieniać kwalifikacje zawodowe – zapraszamy na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Niezbędnym w każdym zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwie jest specjalista ds. kadr i płac. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Uniwersytet proponuje studia podyplomowe na kierunku Specjalista ds. kadr i płac. Absolwenci ww. kierunku zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie: prowadzenia dokumentacji kadrowej, rozliczeń podatkowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umowy o pracę, aspektów prawnych zatrudnienia.

Studia trwają dwa semestry (200 godz. dydaktycznych), cena każdego z nich to 1750,00 zł.

Przypominamy, że rekrutacja na studia podyplomowe na UJD trwa przez cały rok!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych proponowanych przez UJD. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel.: 34 3783 119; 34 3783 120; 34 3783 143 lub kontakt e-mail: ucku@ujd.edu.pl

Można także odwiedzić nas osobiście przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09.

Zapraszamy!

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/

Licencja: CC0