Zarządzanie placówką oświatową - studia podyplomowe


Do końca września 2021 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe zarządzanie placówką oświatową. Studia trwają dwa semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Zapraszamy do kontaktu:

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

343783119; 343783120

ucku@ujd.edu.pl