Zarządzanie placówką oświatową


Ostatnia szansa żeby dołączyć na studia podyplomowe zarządzanie placówką oświatową, są jeszcze wolne miejsca!

Zapraszamy!

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

telefon: 343783119, 343783120

e-mail: ucku@ujd.edu.pl