Zapraszamy na studia podyplomowe ochrona wolności i praw jednostki


Studia podyplomowe adresowane są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia lub stopni wyższych zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony praw człowieka. Szczególnie przydatne studia te mogą być dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, pracowników samorządowych, funkcjonariuszy służb mundurowych,nauczycieli,dziennikarzy.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj:

http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/uploads/ar...

Zachęcamy do kontaktu z UCKU: e-mail: ucku@ujd.edu.pl; tel. + 48 34 3783 119; 34 3783 120, 34 3783 143

Zapraszamy!