W kwietniu 2024 roku możesz rozpocząć naukę na studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne


To już ostatnie chwile, aby w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 rozpocząć naukę na studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne.

Nauka na tym kierunku trwa trzy semestry (390 godzin), cena każdego semestru to 1600,00 zł. Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie nauczanego przedmiotu lub kształcenia w zawodzie, którzy nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Po więcej informacji zapraszamy na tę stronę internetową - zakładka KIERUNKI oraz kontakt mailowy: ucku@ujd.edu.pl lub telefoniczny: + 48 34 3783 119; 34 3783 120, 34 3783 143

Pierwszy zjazd został zaplanowany na 13 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy!

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/

Licencja: CC0