Studia podyplomowe z Logopedii


Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z Logopedii. Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z Logopedii trwają cztery semestry i przynoszą absolwentowi tytuł zawodowy logopedy.

Zapraszamy do UCKU

Telefon: 343783119, 343783120

Email: ucku@ujd.edu.pl