Rekrutacja na studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym”


Zapraszamy na studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym"

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie nauczanego przedmiotu lub kształcenia w zawodzie, którzy nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w placówkach oświatowych. Dodatkowo wzbogacone są o zajęcia z polskiego języka migowego, pozwalające na pracę z osobami z dysfunkcją słuchu.

Studia trwają trzy semestry. W każdym semestrze odbywa się pięć zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej - http://wns.ujd.edu.pl/przygotowaniepedagogiczne/

Dodatkowe informacje i zapisy:

mgr Edyta Kościańska

e.koscianska@ujd.edu.pl

tel. 34 37 84 118