Kolejny pracowity dzień w UCKU


Zgodnie z tradycją Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otworzył swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych kształceniem, a szczególnie dla uczniów szkół średnich. W tym roku Dzień Otwarty UJD został zaplanowany na piątek, 15 marca 2024 roku. Pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego UJD przedstawiali ofertę kursów języków obcych, a także bezpłatnych kursów językowych w ramach przedmiotów swobodnego wyboru uczniom szkół średnich. Nauczyciele i opiekunowie z zainteresowaniem śledzili bogatą ofertę studiów podyplomowych organizowanych na Uniwersytecie. Dużą popularnością wśród przyszłych studentów medycyny, farmacji i ratownictwa UJD cieszył się kurs „Medyk plus”, którego organizacją od strony administracyjnej zajmuje się także UCKU.

Dzień Otwarty to nie tylko kolejny pracowity dzień dla naszego Centrum, a nade wszystko dzień spotkań także z wykładowcami UJD. Dydaktycy UJD i pracownicy UCKU mieli możliwość omówić projekty bieżące i przyszłe, a także podsumować te, które wspólnie zrealizowaliśmy. Naszych gości zaciekawiły również bezpłatne zajęcia dla osób 60+, czego efektem było zabranie dla swoich bliskich seniorów deklaracji uczestnictwa w projekcie „Uniwersytet Otwarty – Zdrowo żyć i aktywnym być”.

Zdj. mgr Aleksandra Kozak, mgr Edyta Horbacz (UCKU)