Jeszcze możesz zapisać się na studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym


Zapraszamy na Studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym", które zostaną uruchomione w październiku 2023 roku.
Opracowany został nowy program studiów, dostosowany do najnowszych regulacji prawnych w tym zakresie (Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie nauczanego przedmiotu lub kształcenia w zawodzie, którzy nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Dodatkowo studia wzbogacone są o zajęcia z polskiego języka migowego, dające podstawy do posługiwania się tym pięknym językiem w sytuacja życia codziennego i edukacji.
Studia trwają trzy semestry. W każdym semestrze odbywa się pięć zjazdów sobotnio-niedzielnych. Część zajęć realizowana jest w formie przystępnych lekcji e-learningowych.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: 

http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/uploads/article/przygotowanie-pedagogiczne-z-jez-e847acf316.pdf

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego UJD, ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09, e-mail: ucku@ujd.edu.pl , tel.: 343783119