Asystent medyczny - zapraszamy na nowe studia podyplomowe!Osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, zainteresowane naukami medycznymi, naukami o zdrowiu, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje mające zastosowanie w ochronie zdrowia zapraszamy na studia podyplomowe, które umożliwią wykonywanie prestiżowego zawodu – ASYSTENTA MEDYCZNEGO.

Zrealizuj swoje marzenia: stań się kluczowym graczem w ochronie zdrowia i zrób pierwszy krok w stronę roli menedżera.

Dwusemestralne studia podyplomowe - 320 godzin (wykłady, warsztaty, ćwiczenia). Opłata za semestr to: 2000 zł. Zajęcia odbywają się w zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/uploads/article/spasystent-medyczny-0f38d60e26.pdf

Rekrutacja: Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Zbierskiego 2/4, pokój 309, tel. 343783119, 343783120, 343783143, e-mail: ucku@ujd.edu.pl