Metodyka pracy z uchodźcami z Ukrainy

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe Metodyka pracy z uchodźcami z Ukrainy. Studia są przeznaczone dla są dla osób, które posiadają co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i pracujące w służbach publicznych, jednostkach organizacyjnych po... więcej ...

Jeszcze możesz zapisać się na studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym

Zapraszamy na Studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym", które zostaną uruchomione w październiku 2023 roku.Opracowany został nowy program studiów, dostosowany do najnowszych regulacji prawnych w tym zakresie (Rozporządzenie MNiSW... więcej ...

Obrona prac końcowych na studiach podyplomowych

W minionym tygodniu odbyła się druga część obron prac końcowych na studiach podyplomowych Zarządzanie placówką oświatową (cykl X). Przypomnijmy, że pierwsza część słuchaczy, którzy ukończyli ww. studia obroniła swoje prace już 3 lipca br. Cała grupa podnio... więcej ...