Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne

Zapraszamy na studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne". Planowane uruchomienie od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024. Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów ma... [...]


Studia podyplomowe zarządzanie placówką oświatową

Zapraszamy na studia podyplomowe zarządzanie placówką oświatową od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy przyszłychnauczycieli, jak również nauczycieli pracujących w placówkachoświatowych, pracow... [...]Metodyka pracy z uchodźcami z Ukrainy

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe Metodyka pracy z uchodźcami z Ukrainy. Studia są przeznaczone dla są dla osób, które posiadają co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i pracujące w służbach publicznych, jednostkach organizacyjnych po... [...]Obrona prac końcowych na studiach podyplomowych

W minionym tygodniu odbyła się druga część obron prac końcowych na studiach podyplomowych Zarządzanie placówką oświatową (cykl X). Przypomnijmy, że pierwsza część słuchaczy, którzy ukończyli ww. studia obroniła swoje prace już 3 lipca br. Cała grupa podnio... [...]


Jeszcze możesz zapisać się na studia podyplomowe Logopedia

Informujemy, że jeszcze do połowy listopada 2023 r. mogą Państwo zapisać się na studia podyplomowe na kierunku Logopedia. Studia trwają cztery semestry. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych, specjalność: logoped... [...]Asystent medyczny - zapraszamy na nowe studia podyplomowe!

Osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, zainteresowane naukami medycznymi, naukami o zdrowiu, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje mające zastosowanie w ochronie zdrowia zapraszamy na studia podyplomowe, które umożliwią wykonywanie p... [...]


Rekrutacja na studia podyplomowe trwa!

Osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji, wzmacnianiem swojej pozycji na rynku pracy zapraszamy na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Kilkadziesiąt kierunków do wyboru! Szczegółowe informacje znajdą Państw... [...]